yolsuz yöntemsiz

listen to the pronunciation of yolsuz yöntemsiz
التركية - الإنجليزية
not done according to the rules, not done in the proper way
التركية - التركية
Bir kurala, bir yönteme uymayan, usulsüz
yolsuz yöntemsiz
المفضلات