yokuş aşağı

listen to the pronunciation of yokuş aşağı
التركية - الإنجليزية
downhill

He pushed the car downhill. - O arabayı yokuş aşağı itti.

Things are definitely going downhill. - İşler kesinlikle yokuş aşağı gidiyor.

descent
{s} prone
yokuş aşağı koyverme
coasting
yokuş aşağı salıvermek
coast
yokuşaşağı
downhill
yokuşaşağı
prone
التركية - التركية
Aşağıya doğru
Başarısızlığa doğru
yokuş aşağı
المفضلات