yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik

listen to the pronunciation of yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
التركية - التركية
İkinci Çağ
yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik

    الواصلة

    yer·yü·zü·nün yak·la·şık yüz el·li mil·yon yıl·lık ça·ğı, me·zo·zo·ik

    كلمة اليوم

    ides
المفضلات