yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan

listen to the pronunciation of yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan
التركية - التركية
kaçak
yasaca yapılması yasak olan veya yapılması için gerekli izin alınmayan

    الواصلة

    ya·sa·ca ya·pıl·ma·sı ya·sak o·lan ve·ya ya·pıl·ma·sı i·çin ge·rek·li i·zin a·lın·ma·yan

    كلمة اليوم

    bellicose
المفضلات