yargıcın yargılama veya bir takrir dinlemek için yaptığı celse; mahkeme oturumu

listen to the pronunciation of yargıcın yargılama veya bir takrir dinlemek için yaptığı celse; mahkeme oturumu
التركية - التركية
(Hukuk) MECLİSİ ŞER'
yargıcın yargılama veya bir takrir dinlemek için yaptığı celse; mahkeme oturumu

    الواصلة

    yar·gı·cın yar·gı·la·ma ve·ya bir tak·rir din·le·mek i·çin yap·tı·ğı cel·se; mah·ke·me o·tu·ru·mu

    كلمة اليوم

    atavism
المفضلات