yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi

listen to the pronunciation of yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) TEŞEKKÜR
yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi

    الواصلة

    ya·pı·lan i·yi·lik·ten mem·nun ka·lın·dı·ğı·nı bil·dir·mek i·çin söy·le·nen şü·kür i·fa·de·si

    كلمة اليوم

    tachyphagia
المفضلات