yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma

listen to the pronunciation of yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma
التركية - التركية
teşekkür
yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma

    الواصلة

    ya·pı·lan bir i·yi·li·ğe kar·şı du·yu·lan kı·vanç ve gö·nül bor·cu·nu an·lat·ma

    النطق

    كلمة اليوم

    rara avis
المفضلات