yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı

listen to the pronunciation of yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
التركية - التركية
sıcak
yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı

    الواصلة

    yak·ma·ya·cak de·re·ce·de ı·sı·sı o·lan, yak·ma·ya·cak ka·dar ı·sı ve·ren, so·ğuk kar·şı·tı

    كلمة اليوم

    tegument
المفضلات