yaklaştırma

listen to the pronunciation of yaklaştırma
التركية - الإنجليزية
adduction
approximation
zoom in
keep off
apposition
kept off
yaklaştırma mıknatısı
convergence magnet
yaklaştırma yöntemi
approximate method
yaklaş
(Bilgisayar) zoom
yaklaş
(Bilgisayar) zoom in
yaklaş
{f} approach

He approached and fell on his knees. - O yaklaştı ve dizlerinin üzerine düştü.

According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa. - Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor.

yaklaş
come near

Don't come near the bulldog in case it bites. - Isırma ihtimaline karşın bir buldoğa yaklaşma.

Don't come near me. I have a cold. - Bana yaklaşma, soğuk almışım.

yaklaş
{f} approximate

The bridge is approximately a mile long. - Köprü yaklaşık bir mil uzunluğunda.

Dogs breathe approximately 30 times a minute. - Köpekler yaklaşık olarak dakikada otuz kez nefes alır.

yaklaş
{f} nearing

We're slowly nearing the end. - Biz yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.

The end of my probation period is nearing. - Benim deneme süremin sonu yaklaşıyor.

yaklaş
{f} near

The dictionary gathers nearly half a million words. - Sözlük yaklaşık yarım milyon kelime toplar.

Don't come near me. I have a cold. - Bana yaklaşma, soğuk almışım.

yaklaştırmak
draw sth up
huzme yaklaştırma
beam convergence
yaklaştırmak
bring closer
yaklaştırmak
zoom in
yaklaştırmak
adduct
yaklaştırmak
to draw (one thing) near (another)
yaklaştırmak
to allow (someone) to have sexual intercourse with, let (someone) have sex with
yaklaştırmak
bring near
yaklaştırmak
approach
yaklaştırmak
apply
yaklaştırmak
to approximate (something) to
yaklaştırmak
to approximate
التركية - التركية
Yaklaştırmak işi
takrip
(Osmanlı Dönemi) takrib
Yaklaştırmak
tutmak
yaklaştırmak
İki şeyi birbirine yakın duruma getirmek
yaklaştırmak
Bir şeyi kendine yakın duruma getirmek. İki şeyi birbirine yakın duruma getirmek: "Sandalyesini biraz yaklaştırmak ister gibi yaparak söze yeniden başladı."- M. Ş. Esendal
yaklaştırmak
Bir şeyi kendine yakın duruma getirmek
yaklaştırma
المفضلات