yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri

listen to the pronunciation of yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
التركية - التركية
mazot
yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri

    الواصلة

    ya·kıt o·la·rak kul·la·nı·lan ham pet·ro·lün da·mıt·ma ü·rün·le·rin·den bi·ri

    النطق

    كلمة اليوم

    jaywalk
المفضلات