yönetmelik

listen to the pronunciation of yönetmelik
التركية - الإنجليزية
regulations

All students are supposed to know the school regulations. - Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

You must not violate the regulations. - Yönetmelikleri çiğnememelisiniz.

(Ticaret) legislation
rules
(Ticaret) statute
instructions
(Ticaret) by-law
bylaw
(Kanun) guidelines

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

(Kanun) by laws
(Ticaret) by-laws
guide book
(Kanun) directive
guide line
by law
precept
standing rule
guide

We have very strict guidelines here. - Burada çok katı yönetmeliklerimiz var.

ordinance
(written) regulations, statutes, or instructions
standing orders
rule
regulations, bylaw
(Hukuk) implementing regulation
code
bye law
regulation of
yönetmelik (hukuk)
legem
idari yönetmelik
(Askeri) administrative instructions
yönetmelikler
(Ticaret) regulations

All students are supposed to know the school regulations. - Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor.

I don't care what the regulations say. - Yönetmeliklerin ne söyledikleri umurumda değil.

ilgili yönetmelik uyarınca
according to the related code
ilgili yönetmelik uyarınca
pursuant to relevant by-law
yönetmelik
(Hukuk) internal regulations
yönetmelikler
(Hukuk) technical regulations
الإنجليزية - الإنجليزية
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
hukuk - Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
التركية - التركية
Bu kuralların yazılı olduğu belge, talimatname
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan, düzenleyici kuralların tümü
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
talimatname
YÖNETMELİK
(Hukuk) Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini ilgilendiren,çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.Karş. yönetmenlik
yönetmelik
المفضلات