wrt

listen to the pronunciation of wrt
الإنجليزية - التركية
ile ilgili olarak
-e gelince
ile ilgili
with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with respect to
göre

Bu cümleler zamana göre farklı. - These sentences only differ with respect to tense.

with regard to
bakımından
with respect to
-e göre
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with respect to
nazaran
with regard to
istinaden
with regard to
-e dair
with regard to
bağlantılı
with regard to
ilgili

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

with regard to
dayanarak
with respect to
e göre
with regard to
-e göre
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
-e gelince
with respect to
ile ilgili olarak
with respect to
gelince
with respect to
-e gelince
with respect to
ilgili olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
wireless router
with regard to
with respect to
the written abbreviation of with regard to , used in email or by people communicating in chat rooms on the Internet
with regard to, concerning (Internet)
wrt
المفضلات