written notice to a distributor from a supplier that an order has been received

listen to the pronunciation of written notice to a distributor from a supplier that an order has been received
الإنجليزية - التركية

تعريف written notice to a distributor from a supplier that an order has been received في الإنجليزية التركية القاموس.

acknowledgement
{i} alındı
acknowledgement
alındı bildirimi
acknowledgement
{i} teşekkür
acknowledgement
(Ticaret) borcunu tanıma
acknowledgement
(Kanun) itiraf etme
acknowledgement
(Ticaret) teslim makbuzu
acknowledgement
(Kanun) borç ikrar etme
acknowledgement
(Kanun) kabul etme
acknowledgement
ikrar
acknowledgement
(Ticaret) borcun tanınması
acknowledgement
alındılama
acknowledgement
(Ticaret) borcun ikrarı
acknowledgement
tasdik
acknowledgement
(Askeri) alındı, anlaşıldı
acknowledgement
{i} kabul
acknowledgement
{i} alındığını bildirme
acknowledgement
{i} tanıma
acknowledgement
{i} borcun kabulü
acknowledgement
{i} onay
acknowledgement
(Askeri) ALINDI ANLAŞILDI CEVABI: Bir yazının alındığı ve anlaşıldığı hakkında bunu gönderen kimseye, alan tarafından gönderilen mesaj
الإنجليزية - الإنجليزية
acknowledgement
written notice to a distributor from a supplier that an order has been received

  الواصلة

  writ·ten no·tice to a dis·tri·bu·tor from a sup·pli·er that an or·der has been re·ceived

  التركية النطق

  rîtın nōtıs tı ı dîstrîbyıtır fırm ı sıplayır dhıt ın ôrdır hız bın risivd

  النطق

  /ˈrətən ˈnōtəs tə ə dəsˈtrəbyətər fərm ə səˈplīər ᴛʜət ən ˈôrdər həz bən rēˈsēvd/ /ˈrɪtən ˈnoʊtəs tə ə dɪsˈtrɪbjətɜr fɜrm ə səˈplaɪɜr ðət ən ˈɔːrdɜr həz bən riːˈsiːvd/

  كلمة اليوم

  wether
المفضلات