would like to

listen to the pronunciation of would like to
الإنجليزية - التركية

تعريف would like to في الإنجليزية التركية القاموس.

fancy
{i} düşünce
fancy
hoşlanma

Her nedense o kızdan hoşlanmaya başladım. - Somehow I have taken a fancy to that girl.

would like
istemek
fancy
bayılmak (sevmek vb)
fancy
düşlem
fancy
çok sevmek
fancy
{i} fantezi

Aşk sadece bir fantezidir. - Love is just a fancy.

O, fantezi bir şey değildi. - It wasn't anything fancy.

fancy
istek
would like
sevmezdi
would like
İstemek. - İ would like to drink a cup of tea
would to
olacağına karar
fancy
{i} kanı
fancy
{f} sanmak, zannetmek, düşünmek
fancy
sıradan
fancy
{f} fantezi kurmak
fancy
meyil
fancy
fantazi

Mary'nin kocası gecikmiş yıldönümü yemekleri için onu fantazi Fransız restoranına götürdü. - Mary's husband took her to the fancy French restaurant for their belated anniversary dinner.

fancy
{s} süs

Tom evlilik yıl dönümlerinde Mary'yi süslü bir restorana götürdü. - Tom took Mary to a fancy restaurant on their anniversary.

Tom sevgililer günü için süslü bir restoranda bir rezervasyon yaptırdı. - Tom made a reservation at a fancy restaurant for Valentine's day.

fancy
keyfi
fancy
{i} imgelem
fancy
{f} farzetmek
fancy
{f} sevmek
fancy
{f} hayal kurmak
fancy
{s} garip
الإنجليزية - الإنجليزية
fancy
would like
Used to form polite requests

I would like to go swimming tomorrow.

would like
want; desire (used to form polite requests, suggestions etc.)

Would you like tea, or coffee?.

would like
wants, is interested in -
would like to

  التركية النطق

  wûd layk tı

  النطق

  /ˈwo͝od ˈlīk tə/ /ˈwʊd ˈlaɪk tə/

  علم أصول الكلمات

  [ w&l, (&)l, & ] (verb.) before 12th century. Middle English , from Old English wille ; akin to Old High German wili wills, Latin velle to wish, will.

  فيديوهات

  ... Actually, I would like to see more of it, please. ...
  ... is, I would like to take the Medicaid dollars that go to states and say to a state, you're ...

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات