works well and in the best way

listen to the pronunciation of works well and in the best way
الإنجليزية - التركية

تعريف works well and in the best way في الإنجليزية التركية القاموس.

efficient
{s} verimli

Verimli bir şekilde çalışman gerekir. - You should study in an efficient manner.

Üniversiteye ilk girdiğimde beni en çok şaşırtan şey sınıf arkadaşlarımdan çok azının verimli çalışmayı nasıl bildikleriydi. - What surprised me most when I first entered college was how few of my classmates knew how to study efficiently.

efficient
yüksek verimli
efficient
yaman
efficient
iş bilir
efficient
iyi çalışan
efficient
hızlı ve verimli

Tom iyi bir çalışandır. O işleri hızlı ve verimli bir şekilde yaptırır. - Tom is a good employee. He gets things done quickly and efficiently.

efficient
{s} etkili

Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar. - The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.

Tom genellikle çok etkili, değil mi? - Tom is usually very efficient, isn't he?

efficient
{s} hızlı ve verimli çalışan, randımanlı
efficient
{s} işgüzar
efficient
işbilir
efficient
(Mukavele) etkin, randımanlı; yeterli, ehliyetli
efficient
etkin,verimli
efficient
{s} yeterli
efficient
tesirli
efficient
randıman oranı yüksek olan
efficient
becerikli olarak
efficient
{s} rasyonel
efficient
efficient cause tesir edici sebep
efficient
(sıfat) işgüzar, yeterli, ehliyetli, etkili, verimli, becerikli, rasyonel
efficient
{s} ehliyetli
الإنجليزية - الإنجليزية
efficient
works well and in the best way

  التركية النطق

  wırks wel ınd în dhi best wey

  النطق

  /ˈwərks ˈwel ənd ən ᴛʜē ˈbest ˈwā/ /ˈwɜrks ˈwɛl ənd ɪn ðiː ˈbɛst ˈweɪ/

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات