working with chemical or biological matter

listen to the pronunciation of working with chemical or biological matter
الإنجليزية - التركية

تعريف working with chemical or biological matter في الإنجليزية التركية القاموس.

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Zemin ıslak görünüyor. - The ground seems wet.

Bu tür ayakkabı ıslak zeminde kayma eğilimindedir. - This kind of shoe is apt to slip on wet ground.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
ıslamak
wet
-e işemek
wet
{i} isteksiz kimse
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} hatalı
wet
içki yasağ
wet
kim

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
{s} yağışlı

Bu yağışlı havadan usandım. - I'm fed up with this wet weather.

Hava çok soğuk değildi, ama her zaman yağışlıydı. - It was not very cold, but it was always wet.

الإنجليزية - الإنجليزية
wet
working with chemical or biological matter

  الواصلة

  work·ing with che·mi·cal or bi·o·lo·gi·cal mat·ter

  التركية النطق

  wırkîng wîdh kemıkıl ır bayıläcîkıl mätır

  النطق

  /ˈwərkəɴɢ wəᴛʜ ˈkeməkəl ər ˌbīəˈläʤəkəl ˈmatər/ /ˈwɜrkɪŋ wɪð ˈkɛməkəl ɜr ˌbaɪəˈlɑːʤɪkəl ˈmætɜr/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات