woman whose heroic deeds are recognized for a short time

listen to the pronunciation of woman whose heroic deeds are recognized for a short time
الإنجليزية - الإنجليزية
heroine of the day
woman whose heroic deeds are recognized for a short time

  الواصلة

  wo·man whose he·ro·ic deeds are rec·og·nized for a Short time

  التركية النطق

  wûmın huz hîrōîk didz ır rekıgnayzd fôr ı şôrt taym

  النطق

  /ˈwo͝omən ˈho͞oz həˈrōək ˈdēdz ər ˈrekəgˌnīzd ˈfôr ə ˈsʜôrt ˈtīm/ /ˈwʊmən ˈhuːz hɪˈroʊɪk ˈdiːdz ɜr ˈrɛkəɡˌnaɪzd ˈfɔːr ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات