woman's girdle with panties

listen to the pronunciation of woman's girdle with panties
الإنجليزية - التركية
külot ile kadın kuşak
الإنجليزية - الإنجليزية
pantie girdle
woman's girdle with panties

  الواصلة

  woman's gir·dle with pant·ies

  التركية النطق

  wûmınz gırdıl wîdh päntiz

  النطق

  /ˈwo͝omənz ˈgərdəl wəᴛʜ ˈpantēz/ /ˈwʊmənz ˈɡɜrdəl wɪð ˈpæntiːz/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات