without the ability to produce the desired results

listen to the pronunciation of without the ability to produce the desired results
الإنجليزية - الإنجليزية
inefficaciously
without the ability to produce the desired results

  الواصلة

  with·out the a·bi·li·ty to pro·duce the de·sired results

  التركية النطق

  wîdhaut dhi ıbîlıti tı prıdus dhi dîzayırd rizʌlts

  النطق

  /wəᴛʜˈout ᴛʜē əˈbələtē tə prəˈdo͞os ᴛʜē dəˈzīərd rēˈzəlts/ /wɪðˈaʊt ðiː əˈbɪlətiː tə prəˈduːs ðiː dɪˈzaɪɜrd riːˈzʌlts/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات