without reservation

listen to the pronunciation of without reservation
الإنجليزية - التركية
tamamen
çekincesiz
tamamen. without rhyme or reason mantıksız
without reservations
reservasyon yapmadan
without doubt
kuşkusuz, şüphesiz
without doubt
şüphe etmeden
without doubt
şüphesiz

Şüphesiz o, sınavda başarılı olacak. - He will without doubt succeed in the exam.

O şüphesiz Japonya'daki en başarılı iş adamlarından biridir. - He is without doubt one of the most successful businessmen in Japan.

الإنجليزية - الإنجليزية
without doubt
without reservation

  الواصلة

  with·out res·er·va·tion

  التركية النطق

  wîdhaut rezırveyşın

  النطق

  /wəᴛʜˈout ˌrezərˈvāsʜən/ /wɪðˈaʊt ˌrɛzɜrˈveɪʃən/

  كلمة اليوم

  vaward
المفضلات