without fail

listen to the pronunciation of without fail
الإنجليزية - التركية
muhakkak olarak
muhakkak
mutlâka

Ev ödevini Perşembeye kadar mutlaka teslim etmelisin. - You must hand in your homework by Thursday without fail.

Yarın mutlaka geleceğim. - I will come tomorrow without fail.

elbette

O elbette beni görmeye gelecek. - He'll come to see me without fail.

O elbette kiliseye gelecek. - He will come to the church without fail.

pek tabi
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacak. - He will succeed without fail.

kesin olarak
surely
emin olarak
surely
z. muhakkak: Surely you know each other, don't you? Muhakkak birbirinizi tanıyorsunuz, değil mi?
surely
kuşkusuz
surely
umarım
surely
tabii

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

surely
muhakkak

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

surely
eminim

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

surely
elbette

Elbette ona inanmıyorsun. - Surely you don't believe that.

Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz. - If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.

surely
kesinlikle
surely
tabi
surely
mutlaka
surely
kesin olarak
surely
sanırım
surely
emin şekilde/şüphesiz
surely
güvenlice
surely
emniyette olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
certainly; by all means; as a matter of importance

You will report to the police every week without fail.

beyond a doubt, for sure; precisely
surely
unfailingly
without fail

  الواصلة

  with·out fail

  التركية النطق

  wîdhaut feyl

  النطق

  /wəᴛʜˈout ˈfāl/ /wɪðˈaʊt ˈfeɪl/

  علم أصول الكلمات

  [ wi-'[th]aut, -'thaut ] (preposition.) before 12th century. Middle English withoute, from Old English withutan, from with + utan outside, from ut out; more at OUT.

  كلمة اليوم

  embargo
المفضلات