without doubt

listen to the pronunciation of without doubt
الإنجليزية - التركية
şüphe etmeden
şüphesiz

Şüphesiz o, sınavda başarılı olacak. - He will without doubt succeed in the exam.

O şüphesiz Japonya'daki en başarılı iş adamlarından biridir. - He is without doubt one of the most successful businessmen in Japan.

hiç şüphesiz
kuşkusuz

O kuşkusuz dünyadaki en başarılı yönetmen. - He is without doubt the most successful movie director in the world.

undoubtedly
bugüne bugün
without a doubt
kuşkusuz
undoubtedly
kesin olarak
undoubtedly
şüphesiz olarak
undoubtedly
kuşkusuz

Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu. - But undoubtedly there were no scientific advances then.

Şaka yapmak kuşkusuz öğrenmek için en iyi yoldur. - Joking is undoubtedly the best way to learn.

be beyond/without a shadow of a doubt
zerre kadar şüphe kalmamak
without any doubt
Hiç şüphesiz
without reservation
tamamen
without reservation
çekincesiz
undoubtedly
z. hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz, kesinlikle; hiç kuşku yok
without reservation
tamamen. without rhyme or reason mantıksız
without doubt

  الواصلة

  with·out doubt

  التركية النطق

  wîdhaut daut

  النطق

  /wəᴛʜˈout ˈdout/ /wɪðˈaʊt ˈdaʊt/

  علم أصول الكلمات

  [ wi-'[th]aut, -'thaut ] (preposition.) before 12th century. Middle English withoute, from Old English withutan, from with + utan outside, from ut out; more at OUT.

  كلمة اليوم

  vaward
المفضلات