without aim, purpose, or direction

listen to the pronunciation of without aim, purpose, or direction
الإنجليزية - التركية

تعريف without aim, purpose, or direction في الإنجليزية التركية القاموس.

aimless
başıboş
aimless
amaçsız

Amaçsızca yürümekten hoşlanırım. - I like to walk aimlessly.

Yapacak eğlenceli bir şey bulmayı amaçsızca merak ediyorum. - I wondered aimlessly to find something fun to do.

aimless
{s} gayesiz
aimless
{s} hedefsiz
aimless
{s} maksatsız
الإنجليزية - الإنجليزية
aimless

an aimless life.

without aim, purpose, or direction
المفضلات