without a doubt

listen to the pronunciation of without a doubt
الإنجليزية - التركية
kuşkusuz
doubtlessly
kuşkusuz
doubtless
şüphesiz

Şüphesiz onun yokluğunun farkındasın. - You are doubtless aware of his absence.

Şüphesiz haberi duydun. - Doubtless you have heard the news.

doubtless
kuşkusuz

Onun öldürüldüğü kuşkusuz. - It is doubtless that he was murdered.

O kuşkusuz geç kalacak. - He will doubtless be late.

doubtless
kesin
doubtless
muhtemelen
doubtless
muhakkak
doubtless
(zarf) elbette
doubtless
kuşkusuz, şüphesiz, kesinlikle, muhakkak
doubtless
elbette
without doubt
şüphe etmeden
without doubt
şüphesiz

Hiç şüphesiz, büyüleyici bir andı bu. - That was without doubt a magical moment.

Şüphesiz o, sınavda başarılı olacak. - He will without doubt succeed in the exam.

without doubt
hiç şüphesiz
without doubt
kuşkusuz

O kuşkusuz dünyadaki en başarılı yönetmen. - He is without doubt the most successful movie director in the world.

الإنجليزية - الإنجليزية
without a doubt

  الواصلة

  with·out a doubt

  التركية النطق

  wîdhaut ı daut

  النطق

  /wəᴛʜˈout ə ˈdout/ /wɪðˈaʊt ə ˈdaʊt/

  كلمة اليوم

  casanova
المفضلات