without a condom

listen to the pronunciation of without a condom
الإنجليزية - التركية

تعريف without a condom في الإنجليزية التركية القاموس.

raw
{s} çiğ

Çiğ balık şöyle dursun,ızgara balıktan hoşlanmam. - I don't like grilled fish, let alone raw fish.

Tom herhangi bir tür çiğ balığı sevmez. - Tom doesn't like any kind of raw fish.

raw
{i} yara
raw
{i} açık yara
raw
{s} ham, işlenmemiş: raw material hammadde. raw silk ham ipek
raw
{s} çiğ, pişmemiş: raw meat çiğ et
bareback
ata eyersiz binen
bareback
eyer olmadan
bareback
çıplak ata binen
bareback
eyersiz olarak
raw
acıyan
raw
(Bilgisayar) İşlenmemiş, üzerinde işlem yapılmamış
bareback
z
bareback
eyersiz

Tom eyersiz ata bindi. - Tom rode the horse bareback.

bareback
(zarf) eyersiz olarak
bareback
çıplak at
bareback
eyersiz at

Tom eyersiz ata bindi. - Tom rode the horse bareback.

bareback
eyersiz süren
raw
terbiye edilmemiş bükülmemiş
raw
{s} pişmemiş
الإنجليزية - الإنجليزية
raw
bareback

He fucked me bareback.

without a condom

  الواصلة

  with·out a con·dom

  التركية النطق

  wîdhaut ı kändım

  النطق

  /wəᴛʜˈout ə ˈkändəm/ /wɪðˈaʊt ə ˈkɑːndəm/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات