within its jurisdiction

listen to the pronunciation of within its jurisdiction
الإنجليزية - الإنجليزية
within the frame of the legal authority, through the municipal area
within its jurisdiction

  الواصلة

  with·in its ju·ris·dic·tion

  التركية النطق

  wîdhîn îts cûrısdîkşın

  النطق

  /wəˈᴛʜən əts ˌʤo͝orəsˈdəksʜən/ /wɪˈðɪn ɪts ˌʤʊrəsˈdɪkʃən/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات