with respect to; as relates to

listen to the pronunciation of with respect to; as relates to
الإنجليزية - التركية

تعريف with respect to; as relates to في الإنجليزية التركية القاموس.

as far as
kadarıyla, -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. as far as I'm concerned bana göre
as far as
kadarıyla

Anladığım kadarıyla, öylesine bir plan imkansızdır. - As far as my experience goes, such a plan is impossible.

Tom, bildiğim kadarıyla ne isterse yapabilir. - Tom can do whatever he wants as far as I'm concerned.

as far as
olduğu kadar

Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz. - Don't race the car. We want to make it go as far as possible.

as far as
prep.kadarıyla: ıf.kadarıyla
as far as
olabildiğince

Varoluşumuzu olabildiğince kabul etmeliyiz. - We must accept our existence as far as possible.

as far as
bir dereceye kadar
as far as
kadar

Hatırladığım kadarıyla, o onu söylemedi. - As far as I remember, he didn't say that.

İstasyona kadar öyle yapmaya çalış. - Try to do so as far as the station.

الإنجليزية - الإنجليزية
as far as

We put a lot of emphasis into the training of our staff, as far as food knowledge, wine knowledge, he said.

with respect to; as relates to
المفضلات