with no regard to

listen to the pronunciation of with no regard to
الإنجليزية - التركية
ehemmiyet vermeden
bakmadan
with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
istinaden
with regard to
ilgili

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

with regard to
dayanarak
with regard to
-e gelince
with regard to
bağlantılı
with regard to
-e dair
with regard to
-e göre
with regard to
(Hukuk) gelince
with regard to
bir şeye gelince
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف with no regard to في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
with no regard to

  الواصلة

  with no re·gard to

  التركية النطق

  wîdh nō rıgärd tı

  النطق

  /wəᴛʜ ˈnō rəˈgärd tə/ /wɪð ˈnoʊ rəˈɡɑːrd tə/

  فيديوهات

  ... how stressed the body is with regard to cortisol. ...
  ... with regard to the Internet, the rise of social networks ...

  كلمة اليوم

  primipara
المفضلات