with a red coloring

listen to the pronunciation of with a red coloring
الإنجليزية - التركية

تعريف with a red coloring في الإنجليزية التركية القاموس.

redly
kırmızı renkle
ruddily
kırmızı olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
ruddily
redly
with a red coloring

  الواصلة

  with a Red col·or·ing

  التركية النطق

  wîdh ı red kʌlırîng

  النطق

  /wəᴛʜ ə ˈred ˈkələrəɴɢ/ /wɪð ə ˈrɛd ˈkʌlɜrɪŋ/

  كلمة اليوم

  wildcatter
المفضلات