with a grain of salt

listen to the pronunciation of with a grain of salt
الإنجليزية - التركية
şüpheyle
inanmayarak
kuşkuyla
ihtiyat kaydıyla
kuşku ile karşılamak
الإنجليزية - الإنجليزية
skeptically, questioningly; with reservations (e.g., "take your friend's advice with a grain of salt")
with a grain of salt

  الواصلة

  with a grain of SALT

  التركية النطق

  wîdh ı greyn ıv sôlt

  النطق

  /wəᴛʜ ə ˈgrān əv ˈsôlt/ /wɪð ə ˈɡreɪn əv ˈsɔːlt/

  كلمة اليوم

  saturnine
المفضلات