with a burst of passion

listen to the pronunciation of with a burst of passion
الإنجليزية - التركية

تعريف with a burst of passion في الإنجليزية التركية القاموس.

a burst of
Bir burst
الإنجليزية - الإنجليزية
in a fit of anger; in a moment of lust
with a burst of passion

  الواصلة

  with a burst of pas·sion

  التركية النطق

  wîdh ı bırst ıv päşın

  النطق

  /wəᴛʜ ə ˈbərst əv ˈpasʜən/ /wɪð ə ˈbɜrst əv ˈpæʃən/

  كلمة اليوم

  pogonip
المفضلات