wilderness where human development is prohibited

listen to the pronunciation of wilderness where human development is prohibited
الإنجليزية - التركية

تعريف wilderness where human development is prohibited في الإنجليزية التركية القاموس.

conserve
{f} muhafaza etmek
conserve
korumak

Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır. - When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

Tom suyu korumak istedi. - Tom wanted to conserve water.

conserve
{f} konservesini yapmak
conserve
koruma altında tutmak
conserve
(Denizbilim) karşıt
conserve
koru

Tom gücünü korumak zorundadır. - Tom must conserve his strength.

Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır. - When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

conserve
{i} reçel
conserve
şeker ile muhafaza etmek
conserve
reçel yap/koru
conserve
(isim) reçel
الإنجليزية - الإنجليزية
conserve
wilderness where human development is prohibited

  الواصلة

  Wil·der·ness where hu·man de·ve·lop·ment I·s prohibited

  التركية النطق

  wîldırnıs hwer hyumın dîvelıpmınt îz prōhîbıtıd

  النطق

  /ˈwəldərnəs ˈhwer ˈhyo͞omən dəˈveləpmənt əz prōˈhəbətəd/ /ˈwɪldɜrnəs ˈhwɛr ˈhjuːmən dɪˈvɛləpmənt ɪz proʊˈhɪbətəd/

  كلمة اليوم

  fetor
المفضلات