which is very difficult to forget

listen to the pronunciation of which is very difficult to forget
الإنجليزية - التركية
Bu çok unutmak zordur
unforgettable
unutulmaz

Yediğim en unutulmaz yemekti o. - That was the most unforgettable meal that I've ever eaten.

Burası ilk kez karşılaştığımız unutulmaz yer. - This is the unforgettable place where we met each other for the first time.

unforgettable
unforgettably z unutulmayacak bir şekilde
unforgettable
{s} unutulmayan
الإنجليزية - الإنجليزية
unforgettable
which is very difficult to forget

  الواصلة

  which I·s ve·ry dif·fi·cult to for·get

  التركية النطق

  hwîç îz veri dîfıkılt tı fôrget

  النطق

  /ˈhwəʧ əz ˈverē ˈdəfəkəlt tə fôrˈget/ /ˈhwɪʧ ɪz ˈvɛriː ˈdɪfəkəlt tə fɔːrˈɡɛt/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات