wheel out

listen to the pronunciation of wheel out
الإنجليزية - التركية
{k} ileri sürmek, öne sürmek: He always wheels that example out in order to support his case. Kendi iddiasını desteklemek için hep o
ileri sürmek
wheel s.o. in/out
(tekerlekli sandalye, bebek arabası v.b.'ndeki) birini içeri getirmek/dışarı çıkarmak: As he slowly wheeled him in everyone in the room fell
wheel out

  التركية النطق

  hwil aut

  النطق

  /ˈhwēl ˈout/ /ˈhwiːl ˈaʊt/

  علم أصول الكلمات

  [ 'hwE(&)l, 'wE(&)l ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English hweogol, hwEol; akin to Old Norse hvEl wheel, Greek kyklos circle, wheel, Skt cakra, Latin colere to cultivate, inhabit, Sanskrit carati he moves, wanders.

  كلمة اليوم

  traduce
المفضلات