what you must know in order to determine the reference of an expression

listen to the pronunciation of what you must know in order to determine the reference of an expression
الإنجليزية - التركية

تعريف what you must know in order to determine the reference of an expression في الإنجليزية التركية القاموس.

connotation
ima
connotation
yan anlam
intension
(Dilbilim) içerim
connotation
{i} çağrışım

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

connotation
{i} diğer anlam
connotation
{i} yananlam, bir sözcüğün çağrıştırdığı şey
connotation
{i} çağrıştırdığı anlam
intension
{i} keskinlik
intension
{i} yoğunluk
intension
{i} koyuluk
intension
{i} aşırılık
intension
yoğunluk/şiddet
intension
{i} içlem
intension
{i} şiddet
الإنجليزية - الإنجليزية
connotation
intension
what you must know in order to determine the reference of an expression

  الواصلة

  what you must know in or·der to de·ter·mine the re·fer·ence of an ex·pres·sion

  التركية النطق

  hwʌt yu mʌst nō în ôrdır tı dıtırmın dhi refrıns ıv ın îkspreşın

  النطق

  /ˈhwət ˈyo͞o ˈməst ˈnō ən ˈôrdər tə dəˈtərmən ᴛʜē ˈrefrəns əv ən əkˈspresʜən/ /ˈhwʌt ˈjuː ˈmʌst ˈnoʊ ɪn ˈɔːrdɜr tə dəˈtɜrmən ðiː ˈrɛfrəns əv ən ɪkˈsprɛʃən/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات