weep oneself to sleep

listen to the pronunciation of weep oneself to sleep
الإنجليزية - التركية
ağlaya ağlaya uyuyakalmak
ağlayarak uykuya dalmak
weep oneself to sleep

  الواصلة

  weep one·self to Sleep

  التركية النطق

  wip wʌnself tı slip

  النطق

  /ˈwēp ˌwənˈself tə ˈslēp/ /ˈwiːp ˌwʌnˈsɛlf tə ˈsliːp/

  كلمة اليوم

  haplography
المفضلات