wealth as evidenced by sumptuous living

listen to the pronunciation of wealth as evidenced by sumptuous living
الإنجليزية - التركية

تعريف wealth as evidenced by sumptuous living في الإنجليزية التركية القاموس.

luxury
{i} lüks

O lüks içinde yaşardı. - She used to live in luxury.

Sanat bir lüks değil fakat bir gerekliliktir. - Art is not a luxury, but a necessity.

luxury
lüks hayata dalma
luxury
fazla bolluk içinde yaşama
luxury
lüks şey
luxury
çok zevk veren şey
luxury
{i} zevk
luxury
gereksiz/pahalı şey
luxury
konfor
opulence
varlık
opulence
refah
luxury
{i} şatafat
opulence
bolluk
opulence
opulentzengin
opulence
{i} servet, zenginlik
opulence
opulentlybolca
opulence
zenginlik
الإنجليزية - الإنجليزية
sumptuousness
luxury
opulence
wealth as evidenced by sumptuous living

  الواصلة

  wealth as e·vi·denced by sump·tu·ous li·ving

  التركية النطق

  welth äz evîdınst bay sʌmpçuıs lîvîng

  النطق

  /ˈwelᴛʜ ˈaz ˈevədənst ˈbī ˈsəmpʧo͞oəs ˈləvəɴɢ/ /ˈwɛlθ ˈæz ˈɛvɪdənst ˈbaɪ ˈsʌmpʧuːəs ˈlɪvɪŋ/

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات