water that dishes and cooking utensils have been washed in

listen to the pronunciation of water that dishes and cooking utensils have been washed in
الإنجليزية - التركية

تعريف water that dishes and cooking utensils have been washed in في الإنجليزية التركية القاموس.

dishwater
bulaşık suyu

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

dishwater
bulaşık su

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

dishwater
(isim) bulaşık suyu
الإنجليزية - الإنجليزية
dishwater

The dishwater drains into the drywell.

water that dishes and cooking utensils have been washed in

  الواصلة

  wa·ter that dishes and cook·ing utensils have been washed in

  التركية النطق

  wôtır dhıt dîşız ınd kûkîng yutensılz häv bın wäşt în

  النطق

  /ˈwôtər ᴛʜət ˈdəsʜəz ənd ˈko͝okəɴɢ yo͞oˈtensəlz ˈhav bən ˈwäsʜt ən/ /ˈwɔːtɜr ðət ˈdɪʃəz ənd ˈkʊkɪŋ juːˈtɛnsəlz ˈhæv bən ˈwɑːʃt ɪn/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات