water in which dishes have been washed

listen to the pronunciation of water in which dishes have been washed
الإنجليزية - التركية

تعريف water in which dishes have been washed في الإنجليزية التركية القاموس.

dishwater
bulaşık suyu

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

dishwater
bulaşık su

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

dishwater
(isim) bulaşık suyu
الإنجليزية - الإنجليزية
dishwater
water in which dishes have been washed

  الواصلة

  wa·ter in which dishes have been washed

  التركية النطق

  wôtır în hwîç dîşız häv bın wäşt

  النطق

  /ˈwôtər ən ˈhwəʧ ˈdəsʜəz ˈhav bən ˈwäsʜt/ /ˈwɔːtɜr ɪn ˈhwɪʧ ˈdɪʃəz ˈhæv bən ˈwɑːʃt/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات