water in which dishes and cooking utensils are washed

listen to the pronunciation of water in which dishes and cooking utensils are washed
الإنجليزية - التركية

تعريف water in which dishes and cooking utensils are washed في الإنجليزية التركية القاموس.

dishwater
bulaşık suyu

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

dishwater
bulaşık su

Tom bulaşıkları bulaşık suyuna koydu. - Tom put the dishes in the dishwater.

Bu kahvenin tadı bulaşık suyu gibi. - This coffee tastes like dishwater.

dishwater
(isim) bulaşık suyu
الإنجليزية - الإنجليزية
dishwater
water in which dishes and cooking utensils are washed

  الواصلة

  wa·ter in which dishes and cook·ing utensils are washed

  التركية النطق

  wôtır în hwîç dîşız ınd kûkîng yutensılz ır wäşt

  النطق

  /ˈwôtər ən ˈhwəʧ ˈdəsʜəz ənd ˈko͝okəɴɢ yo͞oˈtensəlz ər ˈwäsʜt/ /ˈwɔːtɜr ɪn ˈhwɪʧ ˈdɪʃəz ənd ˈkʊkɪŋ juːˈtɛnsəlz ɜr ˈwɑːʃt/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات