water bearer

listen to the pronunciation of water bearer
الإنجليزية - التركية
{i} kova burcu [(Astronomi) ]
{i} kova [(Astronomi) ]
{i} kova takımyıldızı [(Astronomi) ]
Kova
Kova burcu
Kova takımyıldızı
sucu
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} Aquarius, 11th sign of the zodiac; constellation Aquarius; (Astrology) person born under the Aquarius sign, water carrier
waterbearer
The constellation Aquarius
water bearer

  الواصلة

  wa·ter bear·er

  التركية النطق

  wôtır berır

  النطق

  /ˈwôtər ˈberər/ /ˈwɔːtɜr ˈbɛrɜr/

  كلمة اليوم

  subserve
المفضلات