wantonly; in a tyrannical manner

listen to the pronunciation of wantonly; in a tyrannical manner
الإنجليزية - التركية

تعريف wantonly; in a tyrannical manner في الإنجليزية التركية القاموس.

arbitrarily
utanmazlık
arbitrarily
keyfi olarak

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

arbitrarily
isteğe göre
arbitrarily
aklından estiği gibi
arbitrarily
hakem kararıyla
arbitrarily
isteğe bağlı olarak
arbitrarily
keyfine bağlı olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
arbitrarily
wantonly; in a tyrannical manner
المفضلات