wanting or devouring great quantities of food

listen to the pronunciation of wanting or devouring great quantities of food
الإنجليزية - التركية

تعريف wanting or devouring great quantities of food في الإنجليزية التركية القاموس.

voracious
obur

Piranhalar büyük, obur ve keskin dişlidirler. - Piranhas are big, voracious fish with sharp teeth.

Tom'un obur bir iştahı var. - Tom has a voracious appetite.

voracious
doymak bilmez

O doymak bilmez bir okuyucudur. - She's a voracious reader.

voracious
oburcasına
voracious
{s} doymaz, doymak bilmez, obur: He has a voracious appetite for chocolate. Çikolataya doyamıyor
voracious
{s} istekli
voracious
{s} hırslı

Tom hırslı bir okuyucu. - Tom is a voracious reader.

Onlar zeki ve hırslı. - They're intelligent and voracious.

voracious
voraciously z
voracious
voracity oburluk
voracious
{s} açgözlü
الإنجليزية - الإنجليزية
voracious
wanting or devouring great quantities of food

  الواصلة

  want·ing or devouring great quantities of food

  التركية النطق

  wäntîng ır dîvauırîng greyt kwäntıtiz ıv fud

  النطق

  /ˈwäntəɴɢ ər dəˈvouərəɴɢ ˈgrāt ˈkwäntətēz əv ˈfo͞od/ /ˈwɑːntɪŋ ɜr dɪˈvaʊɜrɪŋ ˈɡreɪt ˈkwɑːntətiːz əv ˈfuːd/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات