waffle eaten with whip cream and fruit

listen to the pronunciation of waffle eaten with whip cream and fruit
الإنجليزية - الإنجليزية
Belgian waffle
waffle eaten with whip cream and fruit

  الواصلة

  waf·fle eat·en with whip cream and fruit

  التركية النطق

  wäfıl itın wîdh hwîp krim ınd frut

  النطق

  /ˈwäfəl ˈētən wəᴛʜ ˈhwəp ˈkrēm ənd ˈfro͞ot/ /ˈwɑːfəl ˈiːtən wɪð ˈhwɪp ˈkriːm ənd ˈfruːt/

  كلمة اليوم

  flay
المفضلات