vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. i̇nsan yıpranmak, çökmek

listen to the pronunciation of vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. i̇nsan yıpranmak, çökmek
التركية - التركية
çürümek
vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. i̇nsan yıpranmak, çökmek

    الواصلة

    vu·rul·ma ve·ya sı·kış·ma yü·zün·den vü·cut·ta le·ke·ler o·luş·mak. i̇n·san yıp·ran·mak, çök·mek

    كلمة اليوم

    incredulous
المفضلات