visible radiation

listen to the pronunciation of visible radiation
الإنجليزية - التركية
görünebilir radyasyon
(Aydınlatma,Fizik) görünür ışınım
(Fizik) görünür radyasyon
(Çevre) gözle görünür radyasyon
görünür ışıma
radiation visible
görünür radyasyon
visible radiation

  الواصلة

  vis·i·ble ra·di·a·tion

  التركية النطق

  vîzıbıl reydieyşın

  النطق

  /ˈvəzəbəl ˌrādēˈāsʜən/ /ˈvɪzəbəl ˌreɪdiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  crestfallen
المفضلات