very sincere and difficult emotional problems or stress

listen to the pronunciation of very sincere and difficult emotional problems or stress
الإنجليزية - التركية

تعريف very sincere and difficult emotional problems or stress في الإنجليزية التركية القاموس.

heartache
keder
heartache
gönül yarası
heartache
acı
heartache
kalp ağrı
heartache
ıstırap
heartache
{i} kâlp ağrısı
heartache
{i} dert
heartache
{i} kalp ağrısı, üzüntü, acı, keder
الإنجليزية - الإنجليزية
heartache
very sincere and difficult emotional problems or stress

  الواصلة

  ve·ry sin·cere and dif·fi·cult e·mo·tion·al problems or stress

  التركية النطق

  veri sînsîr ınd dîfıkılt îmōşınıl präblımz ır stres

  النطق

  /ˈverē sənˈsər ənd ˈdəfəkəlt əˈmōsʜənəl ˈpräbləmz ər ˈstres/ /ˈvɛriː sɪnˈsɪr ənd ˈdɪfəkəlt ɪˈmoʊʃənəl ˈprɑːbləmz ɜr ˈstrɛs/

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات