very large boots serving for armor

listen to the pronunciation of very large boots serving for armor
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} jackboots
very large boots serving for armor

  الواصلة

  ve·ry large boots ser·ving for ar·mor

  التركية النطق

  veri lärc buts sırvîng fôr ärmır

  النطق

  /ˈverē ˈlärʤ ˈbo͞ots ˈsərvəɴɢ ˈfôr ˈärmər/ /ˈvɛriː ˈlɑːrʤ ˈbuːts ˈsɜrvɪŋ ˈfɔːr ˈɑːrmɜr/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات