very hot

listen to the pronunciation of very hot
الإنجليزية - التركية
kaynar
çok sıcak
ateş gibi
cehennem gibi like hell, hellish, infernal
boiling
{i} kaynama

Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. - Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius.

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

blistering
(Havacılık,Teknik) kabarcıklanma
boiling
(Tekstil) 1. kaynama 2. kaynatma
boiling
kaynar

Yumurtayı kaynar suya koy. - Put the egg into boiling water.

Kaynar suyla kendimi yaktım. - I burned myself with boiling water.

boiling
{s} kavurucu
blistering
(İnşaat) kabarıklık
boiling
kaynatan
boiling
(Gıda) kaynama noktası

Ben geldiğimde, anlaşmazlık kaynama noktasına ulaşmıştı. - When I arrived, the dispute had reached its boiling point.

Sami'nin öfkesi kaynama noktasına ulaştı. - Sami's rage reached boiling point.

boiling
kaynatma

Italya'nın Reggio Emilia kasabasında istakozları kaynatmak yasa dışıdır. - Boiling lobsters is illegal in the town of Reggio Emilia, Italy.

Havuçları kaynatmayı bitirin. - Finish boiling the carrots.

boiling
{f} kayna

Italya'nın Reggio Emilia kasabasında istakozları kaynatmak yasa dışıdır. - Boiling lobsters is illegal in the town of Reggio Emilia, Italy.

Kaynayan suya biraz tuz koy. - Put some salt into the boiling water.

blistering
kabart
blistering
kabartan/kızgın
boiling
{s} kaynayan

Lütfen demliği kaynayan suyla doldur. - Please fill the teapot with boiling water.

Makarnayı kaynayan suya katın. - Add the pasta to the boiling water.

boiling
(isim) kaynama
boiling
{s} kızgın
boiling
{s} köpüren
boiling
(Askeri) KAYNAMA (HV. ): Vücut sıvılarında, son derece düşük basınca (47 mm. veya daha az civa) maruz kalındığı zaman meydana gelen buharlaşma
it is very hot in here
burası çok sıcak
the engine gets very hot
motor çok ısınıyor
today it's very hot
bugün hava çok sıcak
الإنجليزية - الإنجليزية
boiling
toasted
blistering
scorching
fervid
piping hot

Don't touch the pie! It's piping hot, straight out of the oven..

التركية - الإنجليزية

تعريف very hot في التركية الإنجليزية القاموس.

fırın gibi very hot
(place)
halvet gibi very hot and stuffy
(place)
hamam gibi very hot
(place)
very hot
المفضلات