very beautiful

listen to the pronunciation of very beautiful
الإنجليزية - التركية
çok güzel

Kahverengi saçın çok güzel olduğunu düşünüyor musun? - Do you think that brown hair is very beautiful?

İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir. - Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.

lokum gibi
fıstık gibi
huri gibi
ayın on dördü gibi
resim gibi
rüya gibi dreamlike
yüzüne bakmaya kıyılmaz
very beautiful girl
çok güzel kız
gorgeous
harikulade
gorgeous
{s} harika

O hasta olsa bile harika görünüyor. - Even ill she looks gorgeous.

Elbise kesinlikle harika. - The dress is absolutely gorgeous.

gorgeous
{s} göz kamaştırıcı

Senin kesinlikle göz kamaştırıcı olduğunu düşünüyorum. - I think you're absolutely gorgeous.

O 22 yaşında göz kamaştırıcı bir kızdı. - She was a gorgeous girl of 22.

gorgeous
{s} muhteşem

O gerçekten muhteşem. - He's really gorgeous.

O gerçekten muhteşem. - She's really gorgeous.

gorgeous
{s} görkemli

Bu görkemli bir şehir. - This is a gorgeous town.

Ne görkemli bir çiçek! - What a gorgeous flower!

gorgeous
debdebeli
gorgeous
tıkabasa yemiş
gorgeous
{s} parlak
gorgeous
tatlı
gorgeous
hoş
gorgeous
çok güzel

Çok güzel gözlerin var. - You have gorgeous eyes.

O zengin ve daha da iyisi o çok güzel. - She's rich, and even better, she's gorgeous.

الإنجليزية - الإنجليزية
gorgeous
very beautiful

  الواصلة

  ve·ry beau·ti·ful

  التركية النطق

  veri byutıfıl

  النطق

  /ˈverē ˈbyo͞otəfəl/ /ˈvɛriː ˈbjuːtəfəl/

  علم أصول الكلمات

  [ 'ver-E ] (adjective.) 13th century. Middle English verray, verry, from Old French verai, from Vulgar Latin veracus, alteration of Latin verac-, verax truthful, from verus true; akin to Old English w[AE]r true, Old High German wAra trust, care, Greek Era favor.

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات